PKN Anloo - Zuidlaren

Is deze informatie niet correct?

Vanaf 29 november 2008 vormen de Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen (Magnuskerk), de Hervormde Gemeente Zuidlaren (Dorpskerk) en de Gereformeerde Kerk Zuidlaren (Laarkerk) een federatie, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren,gezamenlijk beleid te ontwikkelen en in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. De ondertekende federatie overeenkomst is een eerste formele stap in het proces richting fusie. In 2010 is een eerste gezamenlijk beleidsplan opgesteld, voortgekomen uit de eigen beleidsplannen van de drie afzonderlijke kerken.

PKN Anloo - Zuidlaren
Bezoekadres: 
Stationsweg 159
9471GP Zuidlaren
Tijdstip kerkdienst(en): 
Aanvang: 10.00uur
Naam voorganger(s): 
da. G. de Boer
ds. W.H. Slob
ds. J. van Slooten
da. G. de Boer

Zaalverhuur

Voor informatie over het huren van de Kerk, de Meent of de Zijbeuk, neem contact op via de contactgegevens.

Zaalverhuur telefoon: 
0504093666
Zaalverhuur e-mailadres: