Nieuwe Kerk

Is deze informatie niet correct?

In de Nieuwe Kerk is alles gericht op de ontmoeting met God, Jezus en met elkaar. Deze ontmoetingen vinden plaats op zondag (in de kerkdiensten), maar ook doordeweeks (bijvoorbeeld de huiskringen). Ook hier ben je welkom als je geen lid bent van de kerk.

De Nieuwe Kerk heeft ongeveer 500 leden, waarvan ruim de helft tussen de twintig en veertig jaar is. Ook hebben wij een grote groep 65-plussers en een snel toenemende groep jonge kinderen. In alles wat we doen willen we een hechte en open gemeenschap zijn die mensen toerust en in ontmoeting met Jezus brengt. We gaan contacten aan in de buurt, zenden gemeenteleden uit naar het buitenland en moedigen elkaar aan om op de mensen buiten onze eigen gemeente gericht te zijn.

Nieuwe Kerk
Bezoekadres: 
Bollenhofsestraat 138a
3572 VT Utrecht
Tijdstip kerkdienst(en): 
Zondag om 10.00 uur.
Aantal leden: 
500
Naam voorganger(s): 
Dirk de Bree
Lydia Kansen
Parkeerinfo: 
www.nk-utrecht.nl/parkeren
E-mailadres: 

Zaalverhuur

De Nieuwe Kerk wordt op zondag gebruikt voor de erediensten. Doordeweeks wordt de kerk ook gebruikt! Wil je meer weten over de verhuur van de kerk? Neem dan contact op met Zaalverhuur7.
https://www.zaalverhuur7.nl

Zaalverhuur e-mailadres: