Vrije Evangelische Gemeente (VEG)

De Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) zijn zelfstandige, plaatselijke gemeenten die samenwerken in twee overkoepelende organen, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten. Er is geen synode of synodale gezagsstructuur. De ambststructuur is presbyteriaal. Men vindt er de ambten van ouderling en diaken zoals in de andere protestantse kerken uit de calvinistische traditie. Veel VEG werken samen in een overkoepelende organisatie. Daarnaast zijn er op lokaal en bovenlokaal niveau samenwerkingsverbanden met andere kerken.

Is deze informatie niet correct?

De Ark Langedijk

Wij, van de Ark Langedijk, zijn een open Christelijke kerkgemeenschap midden in de maatschappij.
Met hart voor de buurt, voor mensen en bovenal voor Jezus.
We geloven dat Jezus nog steeds levens kan veranderen, wat je ook hebt meegemaakt.
Dat willen we graag tijdens onze diensten aan jou doorgeven.Voel je welkom in onze familie op zondagochtend. We komen samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar een eigentijdse opbouwende preek.

Is deze informatie niet correct?

Vrije Evangelische Gemeente Yerseke

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke is één van de oudste evangelische gemeenten in Zeeland. Iedere zondag wordt vanuit de Bijbel er op gewezen dat "Jezus Christus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is!"
De ochtenddienst is op zondag om 10:00 uur. Er is kindercréche tijdens de gehele dienst voor de allerkleinsten. Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er gemiddeld ééns per twee weken kindernevendienst tijdens de preek.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vrije Evangelische Gemeente (VEG)