Rooms-katholiek

De Rooms-katholieke Kerk is het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de Kerk. Het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk is de paus.

De Rooms-katholieke Kerk beroept zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome. De Kerk heeft het verloop van de geschiedenis van de mensheid, met name in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Tot aan de Reformatie belichaamde ze behalve religieuze ook veel politieke macht. Tegenwoordig is de paus, de bisschop van Rome, ook soeverein van Vaticaanstad en is zijn wereldlijke macht beperkt. Zijn spiritueel leiderschap en moreel gezag reiken wereldwijd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Rooms-katholiek