Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

De Protestantse Kerk in Nederland (in dagelijks spraakgebruik vaak afgekort tot Protestantse Kerk of PKN) is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Is deze informatie niet correct?

Hervormde Gemeente

De Hervormde gemeente van Streefkerk is een jonge dynamische gemeente waar het Woord van God en het evangelie van Jezus Christus centraal staan in de preek en de liederen die gezongen worden. De gemeente behoort tot de stroming van de Gereformeerde Bond in de PKN en dat is in de eredienst te zien aan de sobere liturgie en de christocentrische prediking. De gemeente probeert open te staan naar de samenleving en wil op een positieve manier Gods liefde aan mensen laten zien. Er is veel jeugdwerk in de kerk en de ouderen worden ook niet vergeten. Iedereen is van harte welkom!

Pagina's

Abonneren op RSS - Protestantse Kerk in Nederland (PKN)