Protestants

Protestants is een verzamelterm voor alle kerken die ontstaan zijn uit de reformatie. De reformatie is een reactie op de leerstellingen en praktijken van de Rooms-Katholieke kerk in de vroege 16e eeuw. In de loop der tijd zijn er veel protestantse kerken ontstaan. Binnen het protestantisme vind je een keur aan stromingen, van vrijzinnig aan orthodox.

Is deze informatie niet correct?

Protestante wijkgemeente Markus

De kerkdiensten van wijkgemeente Markus worden gehouden in de Grote of Johannnes de Doper kerk aan de Markt. Iedere zondagmorgen hebben wij om 9.30 uur dienst.
Iedere zondag avond is er om 18.30 uur dienst. De eerste en de derde zondag van de maand wordt de dienst verzorgd door wijkgemeente Mattheus en op de tweede en vierde zondag door wijkgemeente Markus. Een eventuele vijfde zondag in de maand wordt bij toerbeurt door de wijkgemeenten verzorgd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Protestants