Protestants

Protestants is een verzamelterm voor alle kerken die ontstaan zijn uit de reformatie. De reformatie is een reactie op de leerstellingen en praktijken van de Rooms-Katholieke kerk in de vroege 16e eeuw. In de loop der tijd zijn er veel protestantse kerken ontstaan. Binnen het protestantisme vind je een keur aan stromingen, van vrijzinnig aan orthodox.

Is deze informatie niet correct?

Petrakerk Harderwijk Gereformeerde kerk Vrijgemaakt

Welkom bij de Petrakerk!
Wij zijn een Gereformeerd vrijgemaakte kerk in de wijk stadsdennen in Harderwijk aan de Buseken Huetlaan 2 (einde vd Vondellaan). Onze kerk spreuk is: Licht geven is licht ontvangen. Onze zondags diensten zijn op zondag om 11u30 en 16u30 tijdelijk in de Bethelkerk De Wittenhagen 28 te Harderwijk.
Onze pastors zijn Pastor Paul en Pastor Ruud.

Is deze informatie niet correct?

PKN Anloo - Zuidlaren

Vanaf 29 november 2008 vormen de Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen (Magnuskerk), de Hervormde Gemeente Zuidlaren (Dorpskerk) en de Gereformeerde Kerk Zuidlaren (Laarkerk) een federatie, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren,gezamenlijk beleid te ontwikkelen en in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. De ondertekende federatie overeenkomst is een eerste formele stap in het proces richting fusie. In 2010 is een eerste gezamenlijk beleidsplan opgesteld, voortgekomen uit de eigen beleidsplannen van de drie afzonderlijke kerken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Protestants