Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten

Evangelische gemeenten zijn lokale gemeenschappen die niet behoren tot landelijke kerkgenootschappen. Zij hechten grote waarde aan de plaatselijke zelfstandigheid van de gemeente en minder aan een centraal orgaan als een synode. De eerste evangelische gemeenten ontstonden in Engeland en Amerika in de 18e en 19e eeuw. In Nederland zijn er in de loop van de 20e eeuw Evangelische gemeenten ontstaan, vaak na prediking van Amerikaanse zendelingen. Aanvankelijk bestond er weinig contact tussen Evangelische gemeenten en traditionele protestantse kerken. In de afgelopen decennia is er steeds meer toenadering ontstaan.

Is deze informatie niet correct?

Evangelische Gemeente Parousia

U bent van harte welkom op zondagmorgen in onze samenkomst!<br>We zingen samen, bidden en luisteren naar een toespraak uit de Bijbel. Dit is het boek, waarvan we geloven, dat het Gods Woord voor de mensen is. Onze kinderen volgen dan de zondagsschool waar ze op hun eigen niveau en op creatieve wijze met de Bijbel kennismaken.<br>Door de week zijn er verder activiteiten die ertoe bijdragen de individuele leden van de gemeente te bemoedigen en te versterken in hun geloof; u kunt hierbij b.v. denken aan kringen en bijbelstudie avonden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten