Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten

Evangelische gemeenten zijn lokale gemeenschappen die niet behoren tot landelijke kerkgenootschappen. Zij hechten grote waarde aan de plaatselijke zelfstandigheid van de gemeente en minder aan een centraal orgaan als een synode. De eerste evangelische gemeenten ontstonden in Engeland en Amerika in de 18e en 19e eeuw. In Nederland zijn er in de loop van de 20e eeuw Evangelische gemeenten ontstaan, vaak na prediking van Amerikaanse zendelingen. Aanvankelijk bestond er weinig contact tussen Evangelische gemeenten en traditionele protestantse kerken. In de afgelopen decennia is er steeds meer toenadering ontstaan.

Is deze informatie niet correct?

Evangelische Kerk de Schuilplaats

De Schuilplaats is...<br> een Evangelische Kerk in Bergen op Zoom waar jonge en oude mensen elkaar ontmoeten om Gods liefde te vieren, door samen te zingen, te bidden, te lezen, om de Here Jezus te leren kennen, en te groeien in een persoonlijke relatie met Hem, omdat Hij een Schuilplaats is! Iedereen die belangstelling heeft voor het christelijke geloof is van harte welkom om de samenkomsten van Evangelische Kerk De Schuilplaats bij te wonen. Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website: www.schuilplaats.com.

Pagina's

Abonneren op RSS - Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten