Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten

Evangelische gemeenten zijn lokale gemeenschappen die niet behoren tot landelijke kerkgenootschappen. Zij hechten grote waarde aan de plaatselijke zelfstandigheid van de gemeente en minder aan een centraal orgaan als een synode. De eerste evangelische gemeenten ontstonden in Engeland en Amerika in de 18e en 19e eeuw. In Nederland zijn er in de loop van de 20e eeuw Evangelische gemeenten ontstaan, vaak na prediking van Amerikaanse zendelingen. Aanvankelijk bestond er weinig contact tussen Evangelische gemeenten en traditionele protestantse kerken. In de afgelopen decennia is er steeds meer toenadering ontstaan.

Is deze informatie niet correct?

Immanuel Gemeente Almere

De Immanuël Gemeente Almere is een onderdeel van de plaatselijke Gemeente, van het Lichaam van Christus in Almere en neemt deel aan het Evangelisch Contact Almere. Wij geloven dat we de mensen in deze wereld mogen laten zien wie de Here Jezus is. Door ons leven heen, door de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we de dingen samen doen. Hoe wij als gelovigen in deze wereld staan. Dat we een getuigenis mogen zijn in deze stad, maar ook over de grenzen. Samen met andere Gemeenten God dienen. Het plan van God verstaan voor deze stad.

Is deze informatie niet correct?

Evangelische Gemeente De Ark Centrum

Wij zijn sinds 40 jaar een gemeenschap van gewone mensen die geloven dat Jezus de weg heeft vrijgemaakt om de relatie met God te herstellen. God wil een relatie aangaan met een ieder van ons. Dit is goed nieuws! We geloven dat dit goede nieuws voor iedereen bedoeld is en willen dit graag delen.We willen een gemeente zijn die zich laat inspireren door en leeft voor God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Samen willen we ons geloof in Hem en Zijn liefde uitdragen, zowel binnen als buiten de gemeente.

Is deze informatie niet correct?

Christengemeente Roermond

Eredienst op zondagmorgen
Elke zondagmorgen is er om 11.30 uur een samenkomst. Tijdens deze samenkomst staan o.a. aanbidding en woordverkondiging centraal. Voor kinderen zijn er eigen samenkomsten. Na de samenkomst drinken we samen koffie en is er gelegenheid om na te praten. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina over de eredienst.

Gebedsontbijt
Iedere maandagmorgen komen we samen om aan het begin van de week te bidden. Voor het rooster en meer informatie verwijzen we naar deze pagina over het gebedsontbijt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten