Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten

Evangelische gemeenten zijn lokale gemeenschappen die niet behoren tot landelijke kerkgenootschappen. Zij hechten grote waarde aan de plaatselijke zelfstandigheid van de gemeente en minder aan een centraal orgaan als een synode. De eerste evangelische gemeenten ontstonden in Engeland en Amerika in de 18e en 19e eeuw. In Nederland zijn er in de loop van de 20e eeuw Evangelische gemeenten ontstaan, vaak na prediking van Amerikaanse zendelingen. Aanvankelijk bestond er weinig contact tussen Evangelische gemeenten en traditionele protestantse kerken. In de afgelopen decennia is er steeds meer toenadering ontstaan.

Is deze informatie niet correct?

Immanuel Gemeente Almere

De Immanuël Gemeente Almere is een onderdeel van de plaatselijke Gemeente, van het Lichaam van Christus in Almere en neemt deel aan het Evangelisch Contact Almere. Wij geloven dat we de mensen in deze wereld mogen laten zien wie de Here Jezus is. Door ons leven heen, door de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we de dingen samen doen. Hoe wij als gelovigen in deze wereld staan. Dat we een getuigenis mogen zijn in deze stad, maar ook over de grenzen. Samen met andere Gemeenten God dienen. Het plan van God verstaan voor deze stad.

Pagina's

Abonneren op RSS - Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten