Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten

Evangelische gemeenten zijn lokale gemeenschappen die niet behoren tot landelijke kerkgenootschappen. Zij hechten grote waarde aan de plaatselijke zelfstandigheid van de gemeente en minder aan een centraal orgaan als een synode. De eerste evangelische gemeenten ontstonden in Engeland en Amerika in de 18e en 19e eeuw. In Nederland zijn er in de loop van de 20e eeuw Evangelische gemeenten ontstaan, vaak na prediking van Amerikaanse zendelingen. Aanvankelijk bestond er weinig contact tussen Evangelische gemeenten en traditionele protestantse kerken. In de afgelopen decennia is er steeds meer toenadering ontstaan.

Is deze informatie niet correct?

Evangeliegemeente De Deur Nijmegen

Pastor Patrick & Karin Verplak willen u van harte welkom heten bij Evangeliegemeente De Deur Nijmegen.
Het is voor ons een voorrecht om te kunnen bedienen tot de geestelijke noden van mensen hier in Nijmegen.
Als wij van enig hulp kunnen zijn aarzelt niet om met ons contact te nemen.
Jezus Christus heeft een machtig plan met uw leven......
Ons gebed is dat u de God van alle genade persoonlijk ontmoet en Zijn opstandingskracht zult ervaren in uw leven.

Pagina's

Abonneren op RSS - Overige Evangelische-/Charismatische/Christengemeenten