Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Pinkstergemeente Emmanuel Zoetermeer

PG Emmanuel is een gemeente die Gods liefde en warmte uitstraalt en gastvrij is. Er is bereidheid om naar elkaar te luisteren en men kan zichzelf zijn.Daar waar normen en waarden in de wereld vervagen, zijn wij dankbaar dat God slechts van ons vraagt te leven zoals Hij onder andere schrijft in Zijn "Tien geboden". Daarom zijn we blij samen in Zijn kerk te zijn; Hem te danken voor wat Hij voor ons gedaan heeft door zijn zoon Jezus, Hem te lofprijzen en Hem te aanbidden. Wij eren God met alles wat in ons is.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster