Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Evangeliegemeente De Deur Nijmegen

Pastor Patrick & Karin Verplak willen u van harte welkom heten bij Evangeliegemeente De Deur Nijmegen.
Het is voor ons een voorrecht om te kunnen bedienen tot de geestelijke noden van mensen hier in Nijmegen.
Als wij van enig hulp kunnen zijn aarzelt niet om met ons contact te nemen.
Jezus Christus heeft een machtig plan met uw leven......
Ons gebed is dat u de God van alle genade persoonlijk ontmoet en Zijn opstandingskracht zult ervaren in uw leven.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster