Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Wij zijn een evangelische zendingsgemeente in het centrum van Apeldoorn. Zoals de naam al aangeeft is zending belangrijk voor ons. Omdat het de grote opdracht van de Heer is. Onze gemeente ondersteund diverse zendelingen in binnen- en buitenland. Daarnaast proberen we ook in onze stad de blijde boodschap uit te dragen en Gods liefde te laten zien. Onder meer door het diaconaal en pastoraal werk op straat onder dak- en thuislozen en verslaafden. Als u in de buurt bent nodigen wij u van harte uit in een dienst. Onze diensten beginnen iedere zondag om 9.45 u.

Is deze informatie niet correct?

City Alive Church

In City Alive Church staat Jezus Christus centraal. Onze samenkomsten worden gekenmerkt door dynamische aanbidding, krachtige prediking uit Gods Woord geïnspireerd door de Heilige Geest.
Wij zijn een levende kerk die gegrond is in de liefde van Jezus Christus, een veelkleurige gemeente en familie, waar een ieder, jong en oud, bij elkaar kan komen om God te aanbidden en alle eer te geven die Hem toe komt.

Is deze informatie niet correct?

Vrije Baptistengemeente Groningen

De Stadskerk | VBG is een enthousiaste en eigentijdse christelijke kerk van veelal jonge mensen. We worden vaak omschreven als een warme en levende kerk. Onze passie voor Jezus geeft ons een hart voor de stad Groningen en omgeving.

Het is daarom ons en – daarvan zijn wij overtuigd – ook Gods verlangen dat steeds meer Stadjers kennismaken met God en een kerk vinden om volledig tot bloei te komen.

Daarnaast willen we met de gemeente en met het gebouw de Stad dienen door onze tijd, energie en het gebouw open te stellen voor diverse activiteiten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster