Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Evangelische Gemeente Rafaël

Het doel van de gemeente, en dus ook van de Evangelische Kerk Rafaël, ligt verankerd in de drie belangrijkste uitspraken van Jezus. Die hebben betrekking op het Grote Gebod, het Grote Gebed en de Grote Opdracht.

Mattheüs 22:36-40 (GNB): Jezus zei, “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Alles in de Wet en in de Profeten hangt af van deze twee geboden.”

Is deze informatie niet correct?

Baptisten Gemeente Amersfoort

Wij zijn een kerk van en voor mensen die zoeken naar God. Een makkelijke manier om onze gemeente te leren kennen is door het bezoeken van de diensten op zondagochtend. De diensten beginnen om 10.00u in de aula van het Farel College en duren tot ongeveer 11.30u.

Kinderen tot 2,5 jaar gaan direct naar hun eigen groepen (crèche en dreumes), in de hal linksaf. De oudere kinderen starten in de dienst, en gaan met z’n allen na ongeveer 10 minuten naar hun verschillende groepen.

Is deze informatie niet correct?

Connectkerk

Connectkerk is een kerk in Ede, een groep mensen die zich verbindt naar 'boven, binnen en buiten'.
Naar 'boven' omdat we van God houden en met Hem verbonden willen zijn, in alle dingen die we doen. Naar 'binnen' omdat we dat samen, met elkaar willen doen, als gezin. En naar 'buiten' omdat we het goede nieuws dat Jezus van ons houdt niet alleen voor onszelf willen houden maar uit willen delen.

In de meetings is altijd tijd voor muziek en aanbidding, een opbouwend woord en tijd om elkaar (en nieuwe mensen) te ontmoeten.

Is deze informatie niet correct?

De Ontmoeting

'De Ontmoeting… voel je thuis!’, dat is wat we belangrijk vinden. Dat je je thuis voelt. Elkaar ontmoeten. Samen op zoek gaan naar God. Koffiedrinken met iets lekkers erbij. Inspiratie vinden in de Bijbel. Lekker ontspannen een potje voetballen. Lachen of huilen. Praten of juist stil zijn. Staan of zitten. We doen dat elke keer anders, waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen zich op zijn gemak voelt.

Hoe kun je dit een keer ervaren? Elke zondag ben je welkom tijdens onze ontmoeting in De Pomhorst. Daarnaast komen we samen in ontmoetingsgroepen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster