Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Christengemeente

Wij zijn een jonge doelgerichte gemeente en hebben als visie 5 kernpunten: <br><br>1. AANBIDDING. 2. GEMEENSCHAP. 3. DISCIPELSCHAP. 4. BEDIENING. 5. EVANGELISATIE/ZENDING. <br><br>Aanbidding realiseren we in de erediensten, gebeds bijeenkomsten en praise avonden. Gemeenschap wordt voornamelijk beleefd in de huisgroepen. Discipelschap wordt gestimuleerd door bijbelstudies en door 2 aan 2 samen discipelen. Dienen wordt begeleid door een Netwerk Bedieningen Bureau, terwijl actieve evangelisatie wordt gedaan door thema-avonden, marktwerk, jeugddiensten, etc.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster