Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Immanuel Gemeente Almere

De Immanuël Gemeente Almere is een onderdeel van de plaatselijke Gemeente, van het Lichaam van Christus in Almere en neemt deel aan het Evangelisch Contact Almere. Wij geloven dat we de mensen in deze wereld mogen laten zien wie de Here Jezus is. Door ons leven heen, door de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we de dingen samen doen. Hoe wij als gelovigen in deze wereld staan. Dat we een getuigenis mogen zijn in deze stad, maar ook over de grenzen. Samen met andere Gemeenten God dienen. Het plan van God verstaan voor deze stad.

Is deze informatie niet correct?

Evangelische Gemeente De Ark Centrum

Wij zijn sinds 40 jaar een gemeenschap van gewone mensen die geloven dat Jezus de weg heeft vrijgemaakt om de relatie met God te herstellen. God wil een relatie aangaan met een ieder van ons. Dit is goed nieuws! We geloven dat dit goede nieuws voor iedereen bedoeld is en willen dit graag delen.We willen een gemeente zijn die zich laat inspireren door en leeft voor God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Samen willen we ons geloof in Hem en Zijn liefde uitdragen, zowel binnen als buiten de gemeente.

Is deze informatie niet correct?

Baptistengemeente Op Doortocht

Wij zijn gemeente van Christus en laten Zijn heelheid zien in onze relatie met God, elkaar en onze naaste. Dit hebben we opgeschreven in een missie die als volgt luidt: Wij verlangen ernaar om de heelheid van Jezus Christus in onszelf en met onze naaste te beleven, als uitwerking van Gods uitbundige liefde en onvoorwaardelijke acceptatie door het verzoeningswerk van Jezus Christus onze Heer.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster