Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

De Ark Langedijk

Wij, van de Ark Langedijk, zijn een open Christelijke kerkgemeenschap midden in de maatschappij.
Met hart voor de buurt, voor mensen en bovenal voor Jezus.
We geloven dat Jezus nog steeds levens kan veranderen, wat je ook hebt meegemaakt.
Dat willen we graag tijdens onze diensten aan jou doorgeven.Voel je welkom in onze familie op zondagochtend. We komen samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar een eigentijdse opbouwende preek.

Is deze informatie niet correct?

Vrije Evangelische Gemeente Yerseke

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke is één van de oudste evangelische gemeenten in Zeeland. Iedere zondag wordt vanuit de Bijbel er op gewezen dat "Jezus Christus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is!"
De ochtenddienst is op zondag om 10:00 uur. Er is kindercréche tijdens de gehele dienst voor de allerkleinsten. Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er gemiddeld ééns per twee weken kindernevendienst tijdens de preek.

Is deze informatie niet correct?

Baptisten Gemeente Zaanstad

Na 44 jaar in Krommenie gevestigd zijn geweest zijn we sinds eind 2019 in de Lorzie in Wormerveer gekomen.
De Baptisten Gemeente Zaanstad is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is.
Tijdens de kerkdienst is er opvang voor de allerkleinsten en zondagsschool voor de kinderen, de jeugd houd eens per twee week hun eigen bijeenkomst.
Verder zijn er diverse activiteiten zoals een zangkoor, zusterkring, Bijbelkring enz.

U bent van harte welkom !

Is deze informatie niet correct?

Best Life Church

Best Life Church is een kerk waar Gods liefde centraal staat met een warm welkom, fantastische diensten en een pakkende boodschap voor iedereen!

Met elkaar bouwen wij in deze grote kerk aan Gods koninkrijk. Dit doen wij voor jou en voor alle inwoners uit Utrecht en daarbuiten. Allerlei culturen en leeftijden komen hier samen om God te ontmoeten en te prijzen.

Best Life Church is een dynamische kerk waar van alles gebeurt. Zondags zijn er drie kerkdiensten: om 10, 12 en 17 uur.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster