Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Baptistengemeente Tiel

Wat heeft de kerk in de 21e eeuw nog te bieden? Is er meer? Maakt het uit wat je gelooft? Wat moet ik met mijn leven?
Herken je deze vragen? De Baptistengemeente Tiel wil je helpen bij het vinden van antwoorden op je levens- en geloofsvragen.

Wij zijn een jonge gemeente die vanaf 2 oktober 2011 is gestart. Op deze website kun je lezen wie we zijn, wat we geloven en waar wij ons mee bezighouden.

Onze visie en missie is samengevat:
Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven en doorgeven.

Is deze informatie niet correct?

VEG Eljakim

Volle Evangelische Gemeente van 150-200 leden variërend van jong tot oud. Veel gezinnen met jonge kinderen.

De missie van Eljakim kan worden samengevat in vijf missiestatements:

Eljakim is een gepassioneerde gemeente
waar men zich uitstrekt naar de zichtbare en merkbare aanwezigheid van God, waar het Woord van God wordt hooggehouden en de Heilige Geest zich thuis voelt.

Eljakim is een volwassen gemeente
waar elk gemeentelid als volgeling van Jezus toegroeit naar zijn/haar bestemming in Christus.

Is deze informatie niet correct?

Vrije Baptisten gemeente de Wijngaard

De Vrije Baptistengemeente De Wijngaard is een eigentijdse gemeente met een open karakter.

Iedere zondag hebben we om 10:00 uur een samenkomst in het World Trade Center Leeuwarden.
Voor de kinderen vanaf 0-12 jaar is er een eigen HizKids programma.
Na de dienst drinken we koffie & thee.
U bent van harte uitgenodigd!
Benieuwd naar de diensten? De preken van de afgelopen weken staan online.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster