CGK De Zaaier, Harderwijk

Is deze informatie niet correct?

Ons kerkgebouw, De Zaaier, kunt u vinden in de Zeebuurt in Harderwijk. U bent van harte welkom in onze zondagse erediensten, waarbij we als gemeente samenkomen om God te ontmoeten en Hem te aanbidden, samen Hem te prijzen in ons lied en te luisteren naar Zijn Woord.

De Zaaier
Bezoekadres: 
Eibert den Herderstraat 22 (hoek Laan 1940/1945)
3841 KX Harderwijk
Post-/kantooradres: 
Hendric Stevinstraat 5
3841KB Harderwijk
Tijdstip kerkdienst(en): 
De zondagse erediensten beginnen om 9.30 en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda op de website van onze kerk.
Aantal leden: 
600
Naam voorganger(s): 
vacant
E-mailadres: